kunnallishallinto

Juridisia seuraamuksia

Kuntapäättäjänä törmää usein käsitteeseen – juridinen seuraamus. Päättäjä on oikeudellisessa vastuussa päätöksestä. Toimielimen jäsen vapautuu vastuustaan vain, jos hän on kokousasiakirjojen perusteella esittänyt muuta, ja äänestänyt päätöstä vastaan. Eriävän mielipiteen voi perustella aina pöytäkirjan tarkastamiseen asti, ilmoitettava se on kuitenkin heti. Tämähän on itsestään selvää!  Asiakkaalla ja kuntalaisella on oikeus tehdä päätökseen oikaisuvaatimus. Näin monesti tapahtuukin. Niillä on oikeus- ja taloudellisia vaikutuksia hänen asiaansa.

Jatka lukemista ”Juridisia seuraamuksia”