Rovaniemestä ikäystävällinen kaupunki

ALOITE:         Rovaniemestä ikäystävällinen kaupunki

Me allekirjoittaneet esitämme, että Rovaniemen kaupunki liittyy maailmanlaajuiseen ikäystävällisten kaupunkien Age Friendly Cities -verkostoon.

PERUSTELUT:

Maailmanlaajuinen ikäystävällisten kaupunkien ja paikallisyhteisöjen verkosto (The World Health Global Network for Age-friendly Cities and Communities) on nostanut ikäihmisten osallistamisen keskeiseksi näkökohdaksi pyrittäessä entistä paremmin vastaamaan ikääntyvän väestön tarpeisiin.

Verkoston tarkoituksena on edistää tiedon ja kokemusten jakamista kaupunkien ja yhteisöjen kesken (http://www.who.int/ageing/age-friendly-world/en). Verkoston strategiana on edistää ikääntyvien ihmisten osallisuutta yhteisöissään ja tällä tavoin muokata asuinympäristöistä nykyistä ikäystävällisempiä.

Tavoitteena on kaiken ikäisten asukkaiden aktiivinen osallistuminen paikallisyhteisönsä eri toimintoihin ja jokaisen ikäryhmän huomioonottaminen ”aktivoivien” julkisten ja kaupunkitilojen suunnittelussa.

Suomen kunnista ja kaupungeista verkoston jäseniksi ovat hakeutuneet mm. Tampere, Kerava ja Kuopio, jossa on laadittu erillinen ohjelmakin jäsenyyden tiimoilta.

 Ikäystävällisyys hyödyntää kaikkia kaupungin asukkaita, sekä lapsia että vanhuksia.

Valtuusto 21.10.2019