Oikaisuvaatimus Lapinaukean korttelista

 

ROVANIEMEN KAUPUNKI/kaupunginhallitus 23.5.2016

Oikaisuvaatimus3.6.2016

Kaupunginhallituksen päätös kokouksessa 23.5.2016 ja § 218. Luovutusehdot tonteille 3-3255-1 ja 2 ja niiden luovuttaminen / Lapinaukea

”Kaupunginhallitus päättää hyväksyä SSR Lappi Oy:n kanssa tehtävän tonttia 3-2355- 2 koskevan kiinteistökaupan esisopimuksen liitteen 1 mukaisesti ja varata SSR Lappi Oy:lle tontin 3-3255-1 liitteen 2 mukaisesti.”

Oikaisuvaatimus ja perustelut

Päätöksessä ei ole huomioitu riittävässä määrin kaupungin kokonaistaloudellista etua.

Samalla ao. tonttien siirtymismenettely kolmannelle osapuolelle herättää turhiakin epäilyjä kaupungin tonttien varaamis-, myynti- ja luovutusperiaatteita kohtaan; noudatetaanko niissä riittävää avoimuutta, johdonmukaisuutta ja tasavertaisuutta.

Skanskan vetäydyttyä ao. korttelin rakentamisesta, kaupungin kannalta tarkoituksenmukainen menettely olisi ollut, että ne olisivat palautuneet kaupungille, ja se järjestää kohteista tarjouskilpailun.

Oikaisuna vaadimme em. päätöksen kumoamista, ja avoimen tarjouskilpailun järjestämistä tonttien kohdalla syksyllä 2016.

Rovaniemellä 3.6.2016

Jaakko Portti                                                             Hannu Ovaskainen

Linkki Yle Rovaniemi juttuun.

EDIT: Kaupunginhallitus hylkäsi oikaisuvaatimuksemme. KH vetosi päätöksen lainmukaisuuteen. Siihen, että ”kiisteltyjen tonttien markkina-arvo on määritelty asianmukaisesti, jolloin avoimen tarjouskilpailun järjestäminen ei ole enää tarpeen”.

KH ei siten ollut valmis arvioimaan päätöksensä tarkoituksenmukaisuutta, johon pelkästään oikaisuvaatimuksemme perustimme, vaan tyytyi toteamaan, ”… mutta se on laillista”.