Muutosesitys yksityistiekäytäntöjen päivitykseen

Tekla 30.1.2019 § 5 muutosesitys

Tekninen lautakunta päättää, että yksityisteiden kunnostus ja hoito toteutetaan nykyisten voimassaolevien yksityistiekäytäntöjen mukaisesti.

Lautakunta käynnistää toimet yksityistielain mukaisten tiekuntien perustamiseksi, yhdessä aluelautakuntien ja muiden toimijoiden kanssa. Tiekuntien perustamisessa on tarkoituksenmukaisinta pyrkiä laaja-alaisten tiekuntien syntymisiin. Kyläkohtaiset tiekunnat ovat Rovaniemellä toimivuuden kannalta paras ratkaisu. Tavoitteena on, että tiekunnat ovat perustettuina 30. kesäkuuhun mennessä 2019.

Nykyisten yksityistiekäytäntöjen päivitys toteutetaan vasta, kun tiekunnat on perustettu. Kuitenkin viimeistään siirtymäajan päättymiseen 30.9.2019 mennessä.

Päivityksen linjauksissa otetaan huomioon, miten ne vastaavat kaupunkistrategian, alueidenkäytön strategian ja kaupungin turvallisuussuunnitelman tavoitteiden toteuttamista, sekä toimialalautakuntien ja aluelautakuntien lakisääteisten ja myös ei-lakisääteisten tehtävien toteutumista.

Tekninen lautakunta 30.1.2019 § 5