Kaupunki selvittää ulkomaisten bussien vaihtoehtoisia pysäköinti- ja varikkoratkaisuja

ALOITE:

Me allekirjoittaneet esitämme, että kaupunki selvittää vaihtoehtoisia toimia ulkomaisten turistibussien aiheuttamaan häiriöön ja ongelmiin hiihtolatujen, kelkkareittien ja muiden vapaa-ajan lähtöpaikkojen pysäköintiongelmaan.

Vaihtoehtoisia malleja voivat olla pysäköinnin rajoittaminen ko. alueilla liikennemerkein esim. aikarajoitus tai yön yli- pysäköintikielto. Tai pysäköintipaikan merkitseminen vain tietynlaista pysäköintiä varten. Kaupunki voisi myös osoittaa tietyn alueen tai alueita parkkeeraus- ja varikkokäyttöön. Käytöstä perittäisiin käypä korvaus.

PERUSTELUT:

Ulkomaisten turistibussien parkkeeraaminen ja pitkäaikainen säilyttäminen hiihtolatujen ynnä muilla pysäköintipaikoilla on puhuttanut ja häirinnyt kuntalaisia. Aina vapaata parkkipaikkaa ei ole edes löytynyt.

Kaupungin ylläpitämät parkkialueet eivät ole tarkoitettu tällaiseen pysäköintikäyttöön. Paikallisilla liikenneyrittäjillä on omat varikkoalueensa, jonka he kustannuksellaan ylläpitävät.

Jaakko Portti

Valtuuston kokous 20.1.2020