Kansallinen kaupunkipuiso uudelleen työn alle

ALOITE
Rovaniemi ottaa “kansallinen kaupunkipuisto” – hankkeen uudelleen työn alle.

PERUSTELUT

Rovaniemen “kansallisen kaupunkipuiston” tarveselvitys käynnistyi 2006
tehdystä valtuustoaloitteesta. Kaupunginvaltuusto päätti vuoden 2009
talousarvion käsittelyn yhteydessä, että edellytykset kansallisen
kaupunkipuiston perustamiselle selvitetään.

Myös Rovaniemen 1. kaupunginosayhdistys 21.9.2009 tehnyt aloitteen, jossa
toivottiin kaupunkia edistävän kansallisen kaupunkipuiston perustamista
Rovaniemelle.

Suomessa on tällä hetkellä kymmenen kansallispuistoa ja Tampereen
kansallisen kaupunkipuiston hakemus on lähtenyt ympäristöministeriöön.
Puiston tavoite on turvata arvokkaiden kaupunkiympäristöjen säilyminen ja
kehittäminen.

Ympäristöministeriön ympäristöneuvos Jukka-Pekka Flanderin mukaan
Rovaniemellä oli hyvät mahdollisuudet saada kansallinen kaupunkipuisto
rikkaan tarinaperinteen ja luonnon ja vuoksi. Lisäksi kaikki jo perustetut
kansalliset kaupunkipuistot sijaitsevat Etelä-Suomessa, kun Rovaniemen
kansallinen kaupunkipuisto sijoittuu pohjoiseen.

Se liittyisi suoraan Ounasjoen alueeseen. Puistoon kuuluisi Kemijoen
ranta-alueita ja osa Ounasvaarasta. Lisäksi siihen sisältyisi Ounaskosken
uimaranta, Koskipuisto ja leirintäalue.

Matkailu- ja luonnon läheisenä kaupunkina Rovaniemelle kansallinen
kaupunkipuisto status olisi niin imagon kuin brändinkin kannalta erinomainen
asia.

Tarveselvitys sivulla 61 todetaan ”Matkailun tavoitteet eivät ole ristiriidassa
kansallisen kaupunkipuistohankkeen vuoksi, mikäli matkailuun liittyvät
hankkeet toteutetaan tyylikkäästi niillä alueilla, jotka ovat tai kytkeytyvät
kansallisen kaupunkipuiston alueeseen.

Valtio on myös tukenut kansallisen kaupunkipuistoon kuuluvia hankkeita
varsin merkittävillä summilla.

Suomen ensimmäisen kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta
Hämeenlinnaan tulee ensi vuonna kuluneeksi jo 20 vuotta. Juhlavuotta
silmällä pitäen kaupunki aikoo kunnostaa Vanajaveden rantareitin ja parantaa
Aulangon saavutettavuutta. Lisäksi Hämeenlinnan kaupunki kehittää suojellun
Sibeliuksen metsän reitistöä. – Näihin hankkeisiin Hämeenlinnan kaupunki on
saanut vastikään avustusta ympäristöministeriöltä. Summa on 261 800 euroa.
Ympäristöministeriö on myöntänyt Forssan kansalliselle kaupunkipuistolle
avustusta 300 000 euroa.Myös Heinolan kaupunki saa avustusta kansallisen
kaupunkipuistonsa kunnostamiseen ja kehittämiseen avustusta lähes 394 265
euroa.


Jaakko Portti (vas)
Miikka Keränen (vihr)