joukkoliikenne, valtuustoaloite

VAIHTOLIPPUKÄYTÄNTÖ KAUPUNGIN JOUKKOLIIKENTEESSÄ

Aloite: Rovaniemen sisäisessä linja-autoliikenteessä kuukausikortilla on vaihtomahdollisuus bussista toiseen.  Sen sijaan kertalipulla (3,20 €) ja 44 matkan sarjalipulla tuota vaihtomahdollisuutta ei ole. Vaihtomahdollisuus on ulotettava koskemaan myös kertalipun ja sarjalipun ostaneita. Esim. tunnin sisällä lipun leimaamisesta.
Perustelut: Rovaniemen joukkoliikenne toimii pääasiassa pitkittäis- ja poikittaissuuntaisesti. Ihmisten liikkumistarpeet ovat kuitenkin tätä moninaisemmat. Esim. Korkalovaarasta Napapiirille kerta- ja sarjalipun käyttäjillä edestakaisen matkan kustannukset ovat 12,80 €, kun ne kuukausikortin käyttäjillä jäävät puoleen tästä.
Joukkoliikenteen käytön lisäämisessä sen kustannus, sujuvuus ja käytettävyys erilaisissa kulkutarpeissa ovat kulkijan näkökulmasta tärkeitä. Päätös käyttää omaa autoa joukkoliikenteen sijaan johtuu liian usein siitä, että julkinen liikenne ei vastaa käyttäjän tarpeisiin parhaalla mahdollisella tavalla, vaikka se voisi niin tehdä.
Vaihtolippukäytännön ulottaminen kerta- ja sarjalipun ostaneille lisäisi joukkoliikenteen käyttöä oman auton sijaan.  
Kaupunginaltuuston kokous
8.10.2012
joukkoliikenne, valtuustoaloite

ILMAINEN JOUKKOLIIKENTEEN KÄYTTÖ LASTENVAUNUJEN KANSSA MATKUSTAVILLE

Aloite: Lastenvaunujen kanssa matkustaville vanhemmille joukkoliikenteen käyttö tehdään maksuttomaksi Rovaniemellä.
Perustelut:Lastenvaunujen kanssa kulkeminen joukkoliikennettä hyväksikäyttäen vaatii melkoista viitseliäisyyttä ja ponnistusta vanhemmilta. Matkan maksaminen ja vaunujen jättö bussin keskiosaan yksinään on samalla liikenne- ja muun turvallisuuden kannalta arveluttavaa. Erityisesti ruuhka-aikoina se korostuu.
Vaunujen ja pienten lasten kanssa liikkuminen edellyttää turhaan lapsiperheitä hankkimaan ns. kauppa-auton, kun ilmainen bussiliikenne korvaisi tuon tarpeen. Samalla se helpottaisi keskustan pysäköintiongelmia.
Monessa kaupungissa lastenvaunujen kanssa kulkevilla on ilmainen joukkoliikenteen käyttömahdollisuus. Käytäntö on hyväksi koettu joukkoliikenteen ja asukkaiden keskuudessa.
Syntyvyys ja pienten lasten määrä kasvaa Rovaniemellä. Kaupungin on aika vastata lapsiperheiden tarpeisiin, ja ottaa tuo muualla hyväksi koettu käytäntö myös täällä käytännöksi.
Kaupunginaltuuston kokous
8.10.2012
Jaakko Portti
eriarvoisuus, terveysaerot, terveyskeskusmaksu, valtuustoaloite

Terveyskeskusmaksu pois!

VALTUUSTOALOITE 
Aloitteen sisältö:

Eri väestöryhmien terveyserojen kaventamiseksi Rovaniemen kaupunki poistaa terveyskeskusmaksun ensi vuoden (2013) alusta lähtien.

Maksun poiston kuintataloudelliset vaikutukset selvitetään vuoden 2013 talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelun yhteydessä.

Maksun poistamisesta päätetään talousarvion hyväksymisen yhteydessä.


Poiston vaikuttavuutta terveyserojen kaventumiseen seurataan vuosittain.


Aloitteen perustelut:

Terveyserot ovat kasvaneet merkittävästi eri väestöryhmien kesken. Maksun poisto on tehokas keino vaikuttaa heikoimmassa asemassa olevien terveystilanteeseen.
Ihmisten sosiaalinen ja taloudellinen tausta (lompakon paksuus) määrittelee liiaksi ihmisten terveyttä, eikä se ole tervettä.
Terveyskeskusmaksulla on myös ihmisiä eriarvoistava vaikutus.  Esim. työterveyshuollon käyttäjillä näitä maksuja ei ole.
Terveyskeskusmaksut menevät usein myös perintään, josta seuraa ainoastaan lisäkuluja ja taloudellisia vaikeuksia. Järkevää ei ole sekään, että terveyskeskusmaksujen maksamiseen joudutaan usein hakemaan toimeentulotukea tai kirkon diakonian tukea.
Terveyskeskusmaksuja on perusteltu tarpeella vähentää niin sanottuja turhia terveyskeskuskäyntejä. Tuo perustelu ei nykyvalossa ole ajankohtainen. Maksulla on päinvastainen – karkottava – vaikutus. Ovea ei avata, vaikka tarvetta olisi.
Ollaanko terveyspalvelujen osalta tulevaisuudessa ajautumassa tilanteeseen, jossa täytyisi kehitellä etsivää terveystyötä. Jotta löydettäisiin ne, joiden niitä palveluja tulisi todella käyttää. Jopa turhien käyntien uhallakin.

Rovaniemen kaupunginvaltuuston kokous 16.4.2012
oppisopimus, toimeentulotuki, valtuustoaloite

Voiko prosessissa oleva valtuustoaloite olla loppuunkäsitelty?

Maanantaina Rovaniemen kaupunginvaltuustossa  käytiin keskustelua valtuustoaloitteiden käsittelystä kaupungissa. Yksimielisesti valtuusto päätti Jaakko Huttusen esityksestä (kannatin sitä), että hallitus tuo valtuustolle tiedon siitä miten aloitteiden jatkovalmistelu on toteutunut ja miten niistä on päätetty. Jatka lukemista ”Voiko prosessissa oleva valtuustoaloite olla loppuunkäsitelty?”