Kaupunki selvittää ”liikunta- ja urheiluneuvoston” perustamisen

PERUSTELUT

Kunnissa tehtävät liikuntapoliittiset ratkaisut ovat keskiössä, kun rakennetaan puitteita ja toimintaedellytyksiä sektorin toimijoille. Suomen yli 300 kunnassa työskentelee 5 000 liikunnan ammattilaista. Suomen 36 000 liikuntapaikasta kunnat omistavat 70 prosenttia. Kunnat käyttävät liikuntatoimen menoihin vuosittain 800 miljoonaa euroa (145 euroa/asukas). Lisäksi kuntien omistamien liikuntapaikkojen arvo on noin 12 miljardia euroa. (Kuntaliitto 2016)

Rovaniemellä on noin 400–600 liikuntapaikkaa riippuen laskentatavasta. Suurin osa näistä on ulkoliikuntapaikkoja. Samoin täällä on noin 200 kolmannen sektorin toimijaa, jotka järjestävät säännöllistä liikunta- ja urheilutoimintaa yli kuudelle tuhannelle (6000) lapselle ja nuorelle viikoittain.  (Lähde: Sportisti Roi verkostoyhteistyön kehittäminen Rovaniemellä M. Kekkonen/Haaga Helia/2016).

Kaupungilla on liikuntapoliittinen ohjelma vuosille 2015 – 2020 – ”Liikkeellä energiaa”. Lautakunta on 27.2.2018 hyväksynyt tuon ohjelman pohjalta toimenpidesuunnitelman. Onko siten kaikki hyvin?

Rovaniemi järjestää 1 – 2 vuosittaista infotilaisuutta liikuntapuolen toimijoille, joissa kaupunki viestittää lähinnä avustus- ja tilavarauksista ja muista ajankohtaisista asioista. Kuunnellaanko toisinpäin riittävästi? Onko kuuleminen tasapuolista?

Liikuntakenttä on muuttunut voimallisesti. Uusia lajeja on syntynyt ja vanhoja hävinnyt pois. Vastaako kaupungin liikuntapolitiikka ja – ratkaisut tuohon muutostrendiin hyvin, huonosti tai ei lainkaan?

Liikuntalaki vuodelta 2015 korostaa paikallisten toimijoiden ja seurojen tarpeiden kuuntelemisen merkitystä.  Myös SOTE- palvelujen järjestämisvastuun siirtyessä maakunnille kuntien ennaltaehkäisevä toiminta saa yhä suuremman merkityksen. Sen toteuttaminen ei onnistu ilman aitoa vuorovaikutusta, ja kuulemista. Kunnilla on erilaisia ratkaisuja tähän liikuntatoimijoiden kuulemiseen. On Seuraparlamenttia, seuraneuvottelukuntaa, liikuntaneuvostoa, säännöllisiä ja satunnaisia tapaamisia yms. Rovaniemenkin on nyt nostettava asia keskusteluun ja päätettäväksi.

SISÄLTÖ

Esitämme, että kaupunki selvittää

”urheilu- ja liikuntaneuvoston” perustamista vammaisneuvoston ja ikäihmisten neuvoston tapaan, ja sen kokoonpano koostuisi liikunta- ja urheiluseurojen toimijoista.

Kaupunginvaltuusto 19.3.2018