Aloite rakennusjärjestyksen päivittämiseksi

ALOITE:       Rovaniemi päivittää rakennusjärjestys-asiakirjan vuodelta 1.6.2007

Rakennusjärjestysasiakirjan päivitys toteutetaan kuluvan vuoden aikana, ja siinä huomioidaan kaupungin ilmastostrategian tavoitteiden edistäminen ja toteuttaminen.

Päivityksessä tulee tarkastella erityisesti uusiutuvien energiaratkaisujen vaikutusta ja edistää niiden käyttöönottoa kaupungin alueella. Ovatko niiden toimenpidelupa- ja taksakäytännöt tarkoituksenmukaisia, vai jopa haitallisia?

PERUSTELUT:

Kuntien (aurinko-) energiajärjestelmien lupakäytännöt vaihtelevat merkittävästi. Joissakin kunnissa lupaa ei vaadita, kun toisissa edellytetään asennukselta toimenpidelupa.

Maksullisen toimenpideluvan edellyttäminen voi vaikeuttaa, viivyttää ja estää investointien toteuttamista etenkin pk-yrityksissä ja omakotitaloissa. Toimenpideluvan hakemisen viemä aika ja siten kokonaiskustannukset ovat suuria suhteessa investoinnin rahamäärään.

Rakennuksen pinnan myötäisesti asennetut aurinkopaneelit ja -keräimet olisikin hyvä vapauttaa rakennus- ja toimenpidelupien hakemisesta tavallisella asemakaava-alueella pk-seudun kaupunkien esimerkin mukaan.

VANTAAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

21 a § Vapautukset toimenpideluvan hakemisesta kaikilla tonteilla. Seuraavat toimenpiteet on vapautettu toimenpideluvan hakemisesta:

4) ilmalämpöpumpun, maalämpöpumpun ja aurinkokeräimen sijoittaminen rakennukseen, rakennelmaan tai pihamaalle.

Valtuusto 7.5.2018