Aloite ”elämänkaarikahvilasta”

Aloitteen sisältö

Rovaniemi käynnistää ”elämänkaarikahvila”- kokeilun keskusta-aluetta ympäröivissä kaupunginosissa.

Aloitteen perustelu      

Elämänkaarikahvila toimintamallista on saatu hyviä kokemuksia eri kunnissa.

Toimintamalli on uudenlainen tapa yhdistää eri sukupolvet samaan toimintapiiriin.

Valtuusto 11.12.2017