Ei kategoriaa

Eroaminen kaikista kunnallisista luottamustehtävistä

15.6.2021

Vastusteluista huolimatta lähetin tänään tällaisen erohakemuksen Rovaniemen kaupungille. Päätökseni on lopullinen, eikä siihen ole kenellekään valitusoikeutta.

Perustelut:

Olen toiminut kunnallisissa luottamustehtävissä Rovaniemellä vuodesta 2004 lähtien. Välillä olen toiminut varsinaisena tai varavaltuutettuna ja lautakunnan varsinaisena jäsenenä tai varalla. Välillä olen toiminut niissä ”sekä että”- roolissa.

Täytän syksyllä 2021 kuusikymmentäseitsemän vuotta (67 vuotta). Katson, että olen näin suorittanut ”yhteiskunnalliset tehtävät” kohdaltani nyt täysin loppuun, ja niiden osalta taksvärkkiä ei ole enää suoritettavana.

Siksi pyydän, että minulle myönnetään vapautus kaikista Rovaniemen kaupungin luottamustehtävistä tämän eroanomuksen hyväksymispäivämäärästä lähtien.

Tässä lakiin perustuva oikeuteni kieltäytyä kunnallisen luottamustoimen vastaanottamisesta.

Jaakko Portti