Ei kategoriaa

Vääriä johtopäätöksiä kaupungin taloudesta

Rovaniemellä on virinnyt hillitön vimma rakentaa kohtuuttoman korkeita kerrostaloja eri puolille kaupunkia. Eräiden visioissa kerrostalot voisivat olla osin jopa 16 kerroksisia. On Ounasvaaran länsilaitaa, Jyrhämänrantaa, Lainassaarta, Pirttilampea, Ounaskoskea yms…

Aiemmin tyrmätty Ounasvaaran länsilaita on otettu uudelleen tapetille rajummin kuin 2000 luvun alussa torpattu hanke. Nyt aluetta havitellaan kokonaisuudessaan kerrostaloalueeksi. Perusteluiksi esitetyt taloudelliset seikat ovat keksittyjä. Ollessani teknisessä lautakunnassa Lainassaaren omistajat halusivat kaavoittaa omakoti- ja rivitaloja. Nyt tuollekin keskeiselle ja näkyvälle saarelle tulisi kerrostaloja. Muutosesitykset ovat kaupunkikuvaa rikkovia.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan alueiden käytön suunnittelun tavoitteena on edistää yhdyskuntarakenteen ja alueiden käytön taloudellisuutta ja riittävän asuntotuotannon edellytyksiä. On totta, että Rovaniemelle tarvitaan vuoteen 2015 mennessä noin 3500 uutta asuntoa, ja että asuntokuntien keskikoko tulee pienenemään, että vanheneva väestö siirtyy omakotitaloistaan kerrostaloasumiseen jne..

Itseäni kuitenkin häiritsee se, että juuri nyt kaupungin omalla taloudellisella tilanteella perustellaan epäterveen- ja yhdyskuntarakenteen rikkovan maankäytön ja kaavoituksen tarvetta. Eikä niin, että alueiden käytön suunnittelulla pyrittäisiin taloudelliseen yhdyskuntarakenteeseen ja alueiden käyttöön. Joka vuorostaan vaikuttaa kaupungin talouteen positiivisesti.

Ei ole pystytty osoittamaan esim. Ounasvaaran länsilaidan tai Lainassaaren rakentamisen kokonaistaloudellista kannattavuutta. Pelkästään esim. kunnallistekniikan osalta arvioiden voi olla kannattavaa, Lainassaaren osalta tuskin senkään suhteen.

Kaupunginhallitukselle esitetyssä talousarviossa ja taloussuunnitelmassa palvelukylien osalta todetaan vain, että ”palvelukylien tonttitarjonta pidetään kysyntää vastaavalla tasolla” – riittääkö vain tällainen toteaminen ohjaamaan aktiiviseen tonttipolitiikkaan palvelukylissä. Tonttitarjontaa on lisättävä aktiivisesti sinne, missä palvelutarpeita voidaan tyydyttää ja hyödyntää maksimaalisesti palvelurakenteiden resursseja.

Ei kategoriaa

Vaalityö on vaarallista

Tällaisen kannustusviestin sain tukijaltani – muillekkin kannustukseksi…

Suurensin ja monistin ”tuoreita” kuvia, jaoin ne näihin kahteen taloon Mogadishu avenuella. Sitten juoksin, asunnoista tultiin pihalle, huudettiin ja mekkaloitiin ja poltettiin roviolla työni tulos. Olen kasannut kaikki huonekaluni porraskäytävään johtavan oven eteen.

Kun tapaat vaalikentällä tällaisia esitteitä jakavia henkilöitä – ota talteen, ja anna poliittinen turvapaikka. Haen 26.10 päivän jälkeen kotiin.