Ei kategoriaa

Numeroista tää alkaa

Kunnallisvaalikampanjat voivat alkaa. Kukin ehdokas on numeronsa saanut. Oma numeroni on 33. Varsin hyvä numero muistettavaksi – korvan taakse vain talteen. Numeroita tärkeämpää on keskustella, kuunnella ja muistaa kunkin ehdokkaan sanomaa. Millä tavalla ja arvopohjalla hän kantaansa muodostaa päätöksenteossa.
Tulevan vaalikauden päätettäväksi tulevia asioita ovat mm:
  • Valionrannan matkailukäyttö, Ounasvaaran länsilaidan kaavoitushanke ja mökkimajoitustilan rakentamishanke SKY-Hotellin läheisyyteen.
  • Samoin päiväkoteihin ja kouluirakennuksiin liittyvä korjausvelka (20 milj. €), jonka ratkaiseminen on enemmän kuin ajankohtainen. En kannata leasing rahoitusmallia.
  • Nelostien liikkumista ja turvallisuutta parantava tiehanke – aikaisteaanko kaupungin omalla rahoituksella, vai odotetaanko valtion rahoitusta.
  • Joukkoliikenteen parantaminen kansalaisaloitteen keskustelun tuloksena. Tällaisia avoimia aloitteita kaupungin kehittämisessä on tervehdittävä ilolla.
  • Vanhusten kotona asumisen mahdollistavien tukijärjestelmien luominen kalliin laitoshoidon sijaan. Vanhusten määrän kasvaminen nostaa vääjäämättä vanhuspalvelujen järjestämisen tärkeyden laadullisesti uudelle tasolle.
  • Terveyspalvelujen laadun ja saatavuuden parantaminen.
  • Koulujen ryhmäkokojen rajaaminen, opetustarjonnan sisällöllinen koostumus.
  • Laadukkaan monipuolisen päivähoitotarjonnan järjestäminen kasvavalle lapsimäärälle. Itse pidän tarkeänä, että koko maassa kriisiytymässä olevan perhepäivähoidon ongelmiin paneudutaan kuntatasolla vakavasti.

Aika moneen ylläolevaan olen kantani ilmaissut selkeästi aiemmissa kirjoituksissani ja vaalikoneiden vastauksissa. Muihin askarruttaviin kysymyksiin kantani saa selville kysymällä, joko suoraan tai kotisivujen palautelomakkeella.

Ruskan loistoa Saariselällä syyskuussa 2008