Ei kategoriaa

Rovaniemen keskustan katuympäristö murroksessa

Lapin Kansa uutisoi 15.9.21 lehdessä Lainaanrannan katuympäristön kehittämisestä. Uudissuunnitelmat olivat vielä täysin luonnosvaiheessa, mutta jo nyt asukkaita haluttiin osallistaa siitä, ” miten alueen katuja ja kulkuväyliä tulevaisuudessa tulisi peruskorjata”.

Tässä ovat jo toteutetut ja suunnitellut katuremontit.

Mielenkiinnolla seurasin millaista keskustelua tuo uutinen lehden palstoilla synnyttäisi. Tätä mielipidettä kirjoittaessani se ei ollut herättänyt vielä yhtään kommenttia. Outoa!

Jatka lukemista ”Rovaniemen keskustan katuympäristö murroksessa”
Ei kategoriaa

Mihin Poromiehentien liikenne siirtyy?

Kirjoitukseni (UR 9.6.21) ”Keskustan liikennejärjestelmä on kokonaisuus” herätti Aino Lehtolan ja Esa Tikkalan kirjoittamaan vastakirjoitukset. Hyvä niin. On täysin oikein, että näistä keskustellaan avoimesti. Tässä vastaus molemmille..

Aino kysyy, onko suunnitelmassa ollut liikennelaskentaa? Kyllä on ollut, ja se on ollut myös kaikkien luettavissa. Laskelmat ovat olemassa sekä nykyjärjestelmän osalta, että toteutuksessa olevan uuden liikennejärjestelmän osalta. Esimerkiksi ”Rovaniemen tie- ja katuverkkosuunnitelma 2035” asiakirjassa on ennuste liikennemääristä keskusta-alueella (sivut 30 – 31).

Jatka lukemista ”Mihin Poromiehentien liikenne siirtyy?”
Ei kategoriaa

Eroaminen kaikista kunnallisista luottamustehtävistä

15.6.2021

Vastusteluista huolimatta lähetin tänään tällaisen erohakemuksen Rovaniemen kaupungille. Päätökseni on lopullinen, eikä siihen ole kenellekään valitusoikeutta.

Perustelut:

Olen toiminut kunnallisissa luottamustehtävissä Rovaniemellä vuodesta 2004 lähtien. Välillä olen toiminut varsinaisena tai varavaltuutettuna ja lautakunnan varsinaisena jäsenenä tai varalla. Välillä olen toiminut niissä ”sekä että”- roolissa.

Täytän syksyllä 2021 kuusikymmentäseitsemän vuotta (67 vuotta). Katson, että olen näin suorittanut ”yhteiskunnalliset tehtävät” kohdaltani nyt täysin loppuun, ja niiden osalta taksvärkkiä ei ole enää suoritettavana.

Siksi pyydän, että minulle myönnetään vapautus kaikista Rovaniemen kaupungin luottamustehtävistä tämän eroanomuksen hyväksymispäivämäärästä lähtien.

Tässä lakiin perustuva oikeuteni kieltäytyä kunnallisen luottamustoimen vastaanottamisesta.

Jaakko Portti

liikennehankkeet, liikennepolitiikka, liikenneturvallisuus

Keskustan liikennejärjestelmä on kokonaisuus

Ruokasenkadun sillan rakentamisesta on keskusteltu, sekä puolesta että vastaan, rakennetaan tai ei rakenneta. Tällainen kysymyksenasettelu ei ole hedelmällinen. Oikeampi tapa on vastata siihen, miten päätettyä keskustan liikennejärjestelmää muutetaan, jos rakentamisesta luovutaan.

Lapinkävijäntie on remontoitu vuonna 2020 aina sitä liikenneympyrää ja liittymää puuttuvalle sillalle myöten. Lapinkävijäntien toteutunut kustannus oli 1,8 miljoonaa.

Jatka lukemista ”Keskustan liikennejärjestelmä on kokonaisuus”
kaupunginhallitus, kunnossapito, yksityistiet

Kumpi päättää – luottamushenkilö organisaatio vai virkamiesorganisaatio?

Näin on pakko nyt kysyä?  Elinvoimalautakunta päätti tammikuussa yksityisteiden kunnossapidon ja – avustusten periaatteista. Kaupunginhallitus harmillisesti ei käyttänyt tuohon päätökseen otto-oikeutta, eli ottanut päätösvaltaa itselleen. Se tilaisuus oli ja meni.  Tehtyihin oikaisuvaatimuksiin sitä otto-oikeutta KH ei voinut enää käyttää. Oikaisuvaatimukset oli osoitettu elinvoimalautakunnan päätökseen, ei kaupunginhallitukselle.

Jatka lukemista ”Kumpi päättää – luottamushenkilö organisaatio vai virkamiesorganisaatio?”
demokratia, erottaminen, kaupunginhallitus, kunnallishallinto, kuntavaalit

Miksi Portti ”ei ollut edes katuvinaan”?

Lapin Kansassa (24.3.2021) ns. alakertajutussa käsiteltiin Rovaniemen valtuuston kokousta tavalla, jota täytyy kommentoida. Siinä kirjoitettiin moittivaan tyyliin, että ”Portti ei ollut edes katuvinaan”.

Osallistuessani tutkintapyynnön tekemiseen käytin laillista oikeuttani luottamustoimessa. Siihen kuuluu myös harkinta kantelun, selvityspyynnön tai tutkintapyynnön tekemiseen. Harkintavalta ja samalla vastuu siinä on täysin minulla itselläni.

Jatka lukemista ”Miksi Portti ”ei ollut edes katuvinaan”?”
Ei kategoriaa

Vastine kaupunginhallituksen selvityspyyntöön

Jaakko Portti                                                                SELVITYSPYYNTÖ

jaakko.portti(at)rovaniemi.fi

040 – 5100 383                                                              17.3.2021     

VASTAUS

Olen käyttänyt luottamushenkilönä laillista oikeuttani, joihin kuuluu myös oikeus kantelun, selvityspyynnön tai tutkintapyynnön tekeminen. Harkintavalta ja – vastuu siinä on täysin minulla itselläni.

Jatka lukemista ”Vastine kaupunginhallituksen selvityspyyntöön”
asuminen, eriarvoisuus, kaavoitus

Vastine elinvoimajohtaja Kujalalle

Kirjoitit Lapin Kansaan 6.3.21 mielipidekirjoituksen ”Ei heikennys, vaan parannus”.  Kirjoitustasi täytyy nyt kyllä hiukka kommentoida.  Olen samaa mieltä siitä, että lautakunnan tuorein päätös on parannus eikä heikennys aikaisempiin lautakunnan päätöksiin verrattuna. Hyvä ja oikein se ei silti ole vieläkään

Olen ollut teknisen lautakunnan jäsen vuodesta 2004 lähtien. Näitä parannuksia aikaisempiin tiepäätöksiin ovat olleet mm. luopuminen kolmen vakituisen asukkaan vaatimuksesta ja sen hyväksyminen, että ”yhden vakituisen asukkaan” vaatimus riittää. Parannus on myös 50 metrin omavastuuosuuden poistaminen jokaiselta asukkaalta.

Jatka lukemista ”Vastine elinvoimajohtaja Kujalalle”
kuntapalvelut

Rovaniemen solmuinen yksityistiekäytäntö

Yksityisteiden avustus- ja kunnossapitokäytäntöä ei näytä saatavan Rovaniemellä kuntoon. Ei sitten millään. Jo vuonna 2011 valtuutetut (44 kpl) allekirjoittivat aloitteen, että kolmen vakituisen asukkaan vaatimus yksityistiekäytännöistä pitää poistaa, ja edellyttää vain yhtä vakituista asuntoa tien varrella. Noin kauan asia on ollut lautakunnan työpöydällä.

Jatka lukemista ”Rovaniemen solmuinen yksityistiekäytäntö”
Ei kategoriaa

Rovaniemen tuskainen yksityistiekäytäntö – syyt ja seuraukset

Suomessa tiet jaetaan kolmeen luokkaan: valtion maantiet, kuntien katuverkko ja yksityistiet.  Uusi yksityistielaki astui voimaan 1.1.2019, ja se korvasi vuodesta 1963 voimassa olleen lain. Kuntien tielautakunnat lakkautettiin, ja tehtävät piti siirtää tiekunnille. Ne kuitenkin piti ensin herättää henkiin ja nostaa ylös ihan oikeasti, tai perustaa kokonaan uusi. Mennyt on osoittanut, että se on helpommin sanottu kuin tehty.

Jatka lukemista ”Rovaniemen tuskainen yksityistiekäytäntö – syyt ja seuraukset”